Peace in a Tea Bowl / Spokój w Czarce Herbaty

The delicate, nearly see-through mist drifts across the meadow, lifting unhurriedly and letting the golden light of dawn illuminate the dew-soaked grass. The wildflowers turn their heads lazily towards the sky as they seek the warmth of the first sun rays. With a wicker basket in her hand, a young woman enters this pristine temple…

Read More

Meet Poziomka / Poznajcie Poziomkę

Meet Poziomka The Little Red Teapot. It comes from the Czech Republic, although its exact origin is unknown. I would imagine it was created somewhere in Japan, judging by its style, but who knows? *** I saw Poziomka for the first time in my favourite Teahouse in Cesky Tesin. It sat on a shelf, among…

Read More

LAS

English Version coming soon… Działo się w to magicznym bezczasie, w jednej z wielu krain Wszechświata. Krainę tę zamieszkiwały różnorodne plemiona, które, jak to między plemionami bywało, żyły ze sobą czasem w zgodzie, a czasem w konflikcie. W krainie tej panowała jednak równowaga. Każde plemię miało swoje miejsce i swój dar, którym dzieliło się z…

Read More

Dancing with Bubbles / Tańczące z Bańkami

“How about we dance with bubbles?” she asked, seeing my worried face. “Dance with bubbles? What do you mean?” I stared at her, my eyes full of doubt. “Yes… yes… Just wait and see,” she whispered and ran to the kitchen. She came back after a few minutes with a bucket, two sticks (why she had the…

Read More