In this moment of stillness / W tej chwili nicnierobienia

With a baby

in the crook of my arm,

I am

in this moment

of stillness.

Tucked in

with a blanket of love, 

I am

in this moment

of stillness.

Immersed into

the essence of life,

I am

in this moment 

of stillness.

I take a breath

and let go

all the musts and dos,

I am

in this moment

of stillness.

I enjoy the time

passing

in slow motion

in this moment

of stillness. 

I am. 

The greatest gift –

in this moment

of stillness.

Z dzieckiem

w ramionach,

jestem obecna

w tej chwili 

nicnierobienia. 

Przykryta 

kocem miłości,

jestem obecna

w tej chwili

nicnierobienia. 

Zanurzona

w esencji życia,

jestem obecna

w tej chwili 

nicnierobienia. 

Biorę oddech

i odpuszczam

wszystkie rozkazy i nakazy,

jestem obecna

w tej chwili

nicnierobienia. 

Cieszę się czasem,

który przemija

w zwolnionym tempie

w tej chwili 

nicnierobienia. 

Jestem obecna.

Najpiękniejszy prezent –

w tej chwili

nicnierobienia.