The Birch Goddess / Brzozowa Bogini

Out of the depths

of her soul,

she emerges

proudly;

with her belly full

of Love,

with her womb full

of Creative Force

-the Birch Goddess.

She stands among

her sisters,

her roots spread out of her feet

downwards to

the heart of Mother Earth,

they embrace it,

deriving its Power.

Her leaf crown

winds up skywards

-where Father Universe

gifts her with

the cosmic

energy

to power up

her earthly needs.

Her magic twirls

out of her Innerverse

and like a dandelion seed

soars through the world.

Wynurza się

z głębin 

duszy –

dumna; 

z krągłym

brzuchem

wypełnionym 

Miłością, 

z miękkim

łonem 

wypełnionym

Siłą Twórczą

– Brzozowa Bogini.

Stoi wśród swoich sióstr,

a z jej stóp do serca 

Matki Ziemi

płyną korzenie

i otulają je

czerpiąc Moc. 

Na jej głowie korona z liści 

wije się do nieba 

– tam Ojciec Wszechświat

zasila kosmiczną 

energią

jej ziemskie potrzeby. 

Magia wiruje

z jej Wnętrza 

i niczym ziarenko dmuchawca

leci przez świat.  

Art by Monika Holmes