Vendor of Dreams / Sprzedawczyni Marzeń

Don’t be afraid.

Why not?

We all yearn for intimacy

but we build walls around our hearts.

In a mirror, we are waiting,

believing that

nobody can hurt us. 

What happens to our love?

It’s all around us and within us,

nearby yet far away, 

sometimes it flees

up towards space

into the impossible landscape.

What do you mean?

For many of us,

the art of loving

likes to be ambivalent.

It’s touching,

full of joy and goodness,

but it is also rebellious,

fighting detached.

It won’t touch,

but then she asks,

this vendor of dreams:

“I want to be enchanted by love.”

Nie bój się.

Dlaczego nie?

Wszyscy pragniemy bliskości,

ale budujemy wokół serc mury.

Czekamy w zwierciadle,

wierząc

że nikt nas nie zrani.

Co dzieje się z naszą miłością?

Jest wokół nas i w nas,

blisko a jednak daleko,

czasem ucieka

w kosmos,

w pejzaż niemożliwy.

To znaczy?

Dla wielu z nas

sztuka kochania

lubi być pełna sprzeczności.

Jest wzruszająca,

pełna radości i dobra,

ale jest też buntowniczką,

która walczy, 

osobna.

Nie dotknie,

a potem prosi

ta sprzedawczyni marzeń:

“chcę wpadać w zachwyt z miłości”.