Beneath / Pod powierzchnią / 奥底

By Monika Holmes and Ayumi Harada

Beneath

your

questions

there is

your inside story

of connecting

to life –

saving

naturally

beautiful

gifts

lying in wait

in the heart of

the perfect place…

Who notices the answers?

Who will rescue Nature’s

treasures?

Who cares to help to make

a home for all:

our spirits, magic

and the wisdom of the trees?

Extend your horizons.

Get involved.

Get closer to the sea,

join the voyages of the waves

and

the midsummer walks into the woods.

Discover the origin’s of humanity.

Explore remote islands

and beautiful bays.

Take a journey through the sky.

But who else is there?

Stars

people

you.

How do they make it work?

Seabirds flying high

enjoy the view from the top.

Where you’re going

your view

makes a difference. 

Pod powierzchnią

Twoich

pytań

kryje się

Twoja osobista opowieść

o połączeniu

z życiem –

chroniąca

naturalnie

piękne

dary

które czekają

w sercu

idealnego miejsca…

Kto odnajdzie odpowiedź?

Kto uratuje

skarby Matki Natury?

Kto pomoże zbudować

dom dla wszystkich:

naszych dusz, magii

i mądrości drzew?

Rozszerz swoje horyzonty.

Zaangażuj się.

Bądź bliżej morza,

dołącz do podróżujących fal

i

spacerów do lasu latem.

Odkryj źródła ludzkości.

Eksploruj dalekie wyspy

i piękne zatoki.

Podróżuj po niebie.

Ale kto jeszcze tam jest?

Gwiazdy

ludzie

Ty.

Jak oni to robią?

Ptaki morskie latając wysoko

cieszą się widokiem.

Tam dokąd idziesz

Twój punkt widzenia

ma znaczenie. 

あなたの問いの奥底には 生に繋がっているあなたの内なる物語がある。

あるがままで美しい贈り物を蓄えながら。

完全なる場所の中心で寝転がって待ちながら。

誰があなたの問いの答えを知っているのだろうか?

誰があなたの宝物を救えるのだろうか?

誰が皆のための家を創るのを手助けするのを気にするであろうか?それは私達の精神、魔法、そして木々の智慧。

あなたの地平線をどこまでも伸ばし続けなさい。

専心しなさい。

海に近付き、波の旅へ、そして真夏の夜の、森への散歩の旅へ加わりなさい。

人道の源を見つけなさい。

それがどうなるのか経験しなさい。

離島や美しい入り江を探検しなさい。

空を駆け巡る旅に出なさい。 でも他に誰がいるのだろうか?

星々、人々、そしてあなたがいる。 でもどうしたら良いのだろうか?

高く飛んでいる海鳥が頂上からの眺めを楽しんでいる。

それはあなたが行く場所。 あなたの世界観が変わる場所。

My friend Ayumi Harada and I played with some words cut out from various magazines. First, we came up with some funny phrases, with some deep phrases, with some silly phrases. Then we decided to create a poem using as many words we could. What fun it was! And what a wonderful Little Joy it was! 

Wraz z przyjaciółką, dla zabawy, układałyśmy śmieszne, mądre i głupiutkie frazy z wyciętych z gazet słów. Tak nam się spodobało, że zdecydowałyśmy się stworzyć wiersz, używając jak najwięcej słów nam się uda. Co za wsapniała i cudowna Mała Radość!