Seed / Ziarenko

I am a timeless

droplet

of the Universe,

falling down

on the fertile

soil of life –

there

I turn into

a seed

of humanity:

and I grow in love,

and I grow in creativity,

and I grow in unity,

embracing

the delicate core

of my soul.

Jestem bezczasową

kroplą

Wszechświata,

która spada

na żyzną 

ziemię życia –

tam

przemieniam się

w ziarenko

człowieczeństwa:

i rosnę w miłości,

i rosnę w twórczości,

i rosnę w jedności,

ramionami obejmując 

delikatne centrum

mojej duszy.