A girl with the reindeer / Dziewczynka z Reniferami

Mother Earth sheds a tear

over a forgotten connection

between what’s human

and what’s hers:

Matka Ziemia płacze

nad więzią zapomnianą

pomiędzy tym co ludzkie

a tym co należy do niej:

moon, trees, rain,

snow, wind, stars,

animals, roots, plants.

księżycem, drzewami, deszczem

śniegiem, wiatrem, gwiazdami,

zwierzętami, korzeniami, roślinami.

She shouts:

Look at them, look!

In vain. 

Krzyczy:

Patrzcie na nie! Patrzcie! 

Na próżno.

 

She treasures a recollection:

a girl feeding her reindeer

which gather around her

in trust, in love, in friendship

they look into her eyes.

Trzyma w sercu wspomnienie:

dziewczynka z daleka,

a wokół niej stado reniferów,

ona je karmi, a one

z zaufaniem, z przyjaźnią, z miłością

patrzą w jej oczy. 

Mother Earth sighs 

and whispers – 

where is this girl? 

Is she still there? 

Matka Ziemia wzdycha,

i szepce:

gdzie ta dziewczynka?

Czy ona tam ciągle jest? 

Mother Earth

weeps

as she knows:

the snow will melt,

the reindeer will flee,

the girl will fade away

and so will we… 

Matka Ziemia

cicho roni łzy,

bo wie,

że śniegi stopnieją,

renifery wyginą,

dziewczynka przeminie,

tak jak i my….